Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

      Elgfakta

      Jaktlagene
      Driftsplan

      Jaktregler
      Jaktstat

      Skjemaer
      Annet

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Bestandsplan for elgforvaltning 2019-2021


Bestands
plan for Evenes bestandsplanområde som omfatter hele Evenes kommune er godkjent av Viltfaglig Utvalg i Evenes kommunen i møte den 13.06.2019, sak 3/19.

Snarveier:
     Bestandsplanområde
     Overordnet hjorteviltplan
     Felt elg
     Sett-elg
     Slaktevekter
     Påkjørsler
     Elgtelling
     Vurderinger
     Avskyting
     Avskytingsavtale

 

 

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.01.2021