Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

      Elgfakta

      Jaktlagene
      Driftsplan

      Jaktregler
      Jaktstat

      Skjemaer
      Annet

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Elgfakta

        

Generelt
Elgen er vårt største hjortevilt og finnes i store deler av landet, unntatt enkelte steder langs kysten på Vestlandet, Lofoten, og enkelte kystområder i Finnmark. 

Størrelse
En voksen elgokse kan veie nærmere 600 kg og ha en boghøyde på 2 m og en kroppslengde på 2,8 m.

Gevir
Elgoksen
utvikler gevir som felles hvert år om vinteren. Eldre okser mister gjerne hornene i november-desember mens yngre okser mister hornene i tiden januar-mars. Størst gevir har gjerne elgen i 8-10 års alderen og kan da ha opp til 12 tagger på hver side. 

Alder
Elgen kan bli opptil 20-25 år, men det er sjelden da de fleste blir skutt eller påkjørt før de når den alderen.

Hastighet
En voksen elg løper normalt i ca. 15 km/t, men kan komme opp i en fart på over 50 km/t.

Forplantning
Elgen er normalt kjønnsmoden i 1,5 års alderen. Paringstiden er i september - oktober og 1-3 kalver fødes i mai/juni. Tvillingkalver er mest vanlig hos kyr i 4-5 års alderen. Elgen er enslig utenom paringstiden og kalvene følger mora det første leveåret.

Næring
Den viktigste næringa for elgen om vinteren er kvist fra rogn, osp, vier, bjørk og furu. Om sommeren går det på lauv, blåbærlyng og urter.

Se også Wikipedia

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.01.2021