Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

      Elgfakta

      Jaktlagene
      Driftsplan

      Jaktregler
      Jaktstat

      Skjemaer
      Annet

 Kart

 Bilder

 Linker

Nyheter

 Søk

 

 

Jaktlagene 

        

Elgjakta er basert på en felles bestandsplan (Evenes bestandsplanområde) som omfatter alle elgvaldene i Evenes kommune, dvs. Evenes Storvald, Indre Evenes Storvald og Østre Evenes Storvald.

Jaktfeltene (Østervik og Snubba/Lenvik) som tilhører Indre Evenes Grunneierlag inngår i Indre Evenes Storvald som i tillegg består av jaktfeltet Bergvik/Strand. Indre Evenes Storvald administreres av et driftsplanstyre etter godkjente vedtekter og regler. Styret består av Kai Mathisen (leder), Mathis Eira, Paul Pincus og Joar Bergvik.

 

Østervik jaktlag jakter på sør/øst siden av Østervikelva og Lenvik/Snubba jaktlag på nord/vest siden av elva. Bergvik/Strand jaktlag jakter på området nordvest for jaktfeltet til Lenvik/Snubba jaktlag. Se kartutsnitt her.

Jaktlagene (se under) som jakter i område består av erfarne jegere som har jaktet i området i mange år. De er godt kjent i terrenget og legger stor vekt på at jakta skjer på en forsvarlig og sikker måte. Skadeskyting er derfor en sjeldenhet noe som bl.a. skyldes at jegerne er godt kjent med elgklokka og ikke løsner skudd når elgen står i ugunstige posisjoner. 

  

Grunntildelinga for Indre Evenes Storvald i 3-årige planperiode 2022-2024 er på 66 dyr fordelt som følger:

  • 36 ungdyr

  • 15 eldre kyr

  • 15 eldre okser

Tildeling til jaktfeltene for 2022 er slik:

Bergvik/Strand jaktfelt:

  • Tildelt: 3 ungdyr, 1 okse, 1 ku

Østervik jaktfelt:

  • Tildelt: 6 ungdyr, 3 okser, 2 kyr

Snubba/Lenvik jaktfelt:

  • Tildelt: 6 ungdyr, 2 okser, 3 kyr

I tillegg er det ett ekstradyr til fordeling senere i jakta.

 

Faktisk avskyting de siste årene vises i tabell Felt elg data.

 

Østervik jaktlag

Jaktlaget består i 2023 av disse jegerne:

Paul Pincus (jaktleder) Torstein Johansen
Emil Henningsen John Otto Johansen
Trond Fagerjord Oscar Dario Opdal
Mats Nymo Jan Håvar Nymo
  Arne-Helge Fedreheim Ervin Johansen (opplæringsjeger)
    Sofie H Johansen (opplæringsjeger)

Bilder fra Østervik jaktlag
 

Lenvik/Snubba jaktlag

Jaktlaget består i 2023 av disse jegerne:

Mathis Eira (jaktleder) Randi Stene Pettersen
Vegard Ø Rokvam Kai Mathisen
Hugo Elvebakk May-Brit Kringen
Eldar Langseth Hallgeir Gulljord
Magnus Ø Rokvam Elling Jøraholmen (opplæringsjeger)
   
     

Bilder fra Lenvik/Snubba jaktlag
 

Bergvik/Strand jaktlag

Jaktlaget består i 2023 av disse jegerne:

Joar Bergvik (jaktleder) Torgeir Olsen
Tony Svendgård Yngve Hansen
  Jan Inge Yttervik Jan Egil Strand
   

 

   
   

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.08.2023