Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

      Elgfakta

      Jaktlagene
      Driftsplan

      Jaktregler
      Jaktstat

      Skjemaer
      Annet

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Jaktstatistikk

Klikk på linkene under for å se data fra "sett elg" og "felt elg" for området til Evenes bestandsplanområde fra 1995 og frem til i dag.

Sett elg data
Felt elg data

Mer statistikkdata om elgjakt finner du på vev-sidene til Statistisk sentralbyrå og i Hjorteviltregisteret.

Sett elg data

Her er noen sett-elg data fra 1995 og til i dag for Evenes bestandsplanområde som består av storvaldene Evenes, Indre Evenes og Østre Evenes. 
    

 
%
okse
%
ku
%
kalv
% ku
u/kalv
% ku
m/1 kalv
% ku
m/2 kalv
ku/
okse
kalv/
ku
elg/
jaktdag
tot.
elg
1995 21 44 35 46 31 23 2,14 0,80 0,88 241
1996 25 45 30 46 41 13 1,82 0,68 0,68 458
1997 20 47 33 53 26 21 2,36 0,71 0,45 409
1998 16 48 36 50 27 23 3,04 0,75 0,61 390
1999 20 47 33 47 37 16 2,29 0,72 0,64 457
2000 15 47 38 43 34 23 3,02 0,82 0,50 357
2001 19 43 38 39 37 24 2,28 0,89 0,78 366
2002 20 44 36 40 38 22 2,26 0,83 0,59 454
2003 17 43 40 37 34 29 2,61 0,92 0,60 394
2004 17 43 40 37 33 30 2,50 0,94 0,53 407
2005 24 42 34 46 28 26 1,76 0,80 0,37 357
2006 21 43 36 40 40 20 2,04 0,83 0,18 353
2007 18 48 34 47 36 17 2,74 0,70 0,43 336
2008 14 50 36 52 32 16 3,55 0,73 0,44 322
2009 23 47 30 55 29 16 2,03 0,65 0,60 445
2010 21 46 33 50 27 23 2,22 0,73 0,68 380
2011 21 43 36 46 27 27 2,12 0,84 0,82 502
2012 21 44 35 41 39 20 2,04 0,80 0,82 560
2013 28 43 29 45 42 13 1,53 0,68 0,97 667
2014 34 42 24 54 36 10 1,23 0,58 0,79 481
2015 31 41 28 54 38 14 1,33 0,68 0,89 429
2016 33 40 27 50 32 18 1,20 0,69 0,95 486
2017 33 41 26 49 43 8 1,28 0,62 0,94 690
2018 36 42 22 58 31 11 1,18 0,53 1,50 841
2019 33 42 25 55 32 13 1,25 0,60 2,38 1695
2020 30 45 25 57 33 10 1,48 0,54 1,48 1178
2021 31 40 29 45 39 16 1,28 0,73 1,89 1462
2022 25 47 28 55 34 11 1,90 0,58 1,79 1443
                     

Tabellen over viser sammenstilling av "sett-elg" data. Fra og med 2019 er sett-elg tellingen endret.

Figurene under viser grafisk fremstilling av disse dataene.

  

Felt elg dataFelt elg data

Her er felt-elg data fra 1995 for Evenes bestandsplanområde. 
    

 
okse-kalv ku-kalv okse
1 ½
ku
1 ½
okse
2 ½+
ku
2 ½+
Sum % kalv %
1 ½
%
okse
%
ku
%
%
1995 6 7 2 0 5 5 25 52 8 20 20 52 48
1996 5 9 5 1 9 5 34 41 18 27 14 56 44
1997 14 5 2 2 7 9 39 49 10 18 23 59 41
1998 7 8 3 1 6 10 35 43 11 17 29 46 54
1999 11 7 5 4 9 6 42 43 22 21 14 60 40
2000 9 9 3 2 7 10 40 45 12 18 25 48 52
2001 7 7 6 1 5 11 37 38 19 13 30 49 51
2002 10 7 3 5 4 7 36 47 22 11 20 47 53
2003 10 10 3 0 9 9 41 49 7 22 22 54 46
2004 6 7 7 2 8 11 41 31 22 20 27 51 49
2005 10 2 2 1 9 12 36 33 9 25 33 58 42
2006 7 9 8 1 6 9 40 40 23 15 22 47 53
2007 10 7 7 5 5 5 39 44 31 12 13 53 47
2008 10 6 1 5 6 8 36 44 17 17 22 47 53
2009 10 6 7 7 7 5 42 38 33 17 12 57 43
2010 9 4 5 8 6 7 39 33 34 15 18 51 49
2011 8 9 4 4 9 8 42 41 19 21 19 50 50
2012 10 10 3 7 9 7 46 44 22 19 15 48 52
2013 12 9 3 7 14 11 56 38 18 25 19 52 48
2014 9 6 9 4 7 16 51 29 25 15 31 49 51
2015 8 8 10 1 10 13 50 32 22 20 26 54 46
2016 3 5 6 7 20 6 47 17 28 42 13 62 38
2017 6 5 16 8 11 10 56 20 43 20 18 59 41
2018 5 6 15 8 17 8 59 19 39 28 14 63 37
2019 8 7 12 8 28 14 77 20 26 36 18 62 38
2020 9 4 11 9 17 16 66 20 30 26 24 56 44
2021 6 7 11 9 24 8 65 20 31 37 12 63 37
2022 12 9 16 11 18 19 85 25 32 21 22 54 46

Tabellen viser sammenstilling av "felt-elg" data. Figurene under viser grafisk fremstilling av disse dataene.

 

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 20.03.2023