Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

      Elgfakta

      Jaktlagene
      Driftsplan

      Jaktregler
      Jaktstat

      Skjemaer
      Annet

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Skjemaer

          

Skjema for søknad om jaktplass

Elgjakta er prioritert grunneiere ut fra kriterier nevnt i jaktreglene. Søknad om jaktplass sendes på eget skjema.

Last ned skjemaet her: Skjema  

Skjema for søknad som opplæringsjeger

Grunneierlaget har åpnet for å ta inn opplæringsjeger i elgjakta i tillegg til ordinære jegere, se "Regler for opplæringsjakt". Søknad om plass som opplæringsjeger sendes på eget skjema.

Last ned skjemaet her: Skjema  

Skjema for rapportering etter elgjakta

Etter elgjakta skal jaktlagene levere inn en rapport til styret i grunneierlaget.

Last ned skjemaet her: Skjema  

 

Registreringsskjema for "sett elg"

Skjemaet "sett elg" gir viktige opplysninger om utviklingen i elgstammen, og brukes som et ledd i forvaltningen. 

Last ned skjemaet her: Skjema

Slaktevektskjema for elg

Slaktevekter er viktig informasjon som grunnlag for en biologisk forsvarlig forvaltning av elgbestanden. Dyrets vekt er en viktig indikator på bestandens helsetilstand og produksjonsevne. Tilsvarende indikerer de hvordan jakta påvirker kjønns- og størrelsessammensetningen i bestanden.

Last ned skjemaet her: Skjema

Fellingstillatelse og fellingsrapport

Godkjente elgvald mottar årlig en fellingstillatelse fra kommunen. Tillatelsen gjelder for et bestemt antall dyr av definert kjønns- og aldersgruppe som kan felles.

Etter jaktslutt skal fellingsresultatet innrapporteres til kommunen. Det er viktig at de felte dyrenes alder og kjønn blir riktig registrert for å kunne forutsi bestandens videre utvikling i området.

Last ned skjemaet her: Skjema

Avtale om godkjent ettersøkshund

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund kan bare inngås med godkjent hund og hundefører som har bestått praktisk prøve. 

Last ned skjemaet her: Skjema

Annet
   

Elgklokke

Tenk på elgklokka før du skyter! Størrelsen på dødelig sone variere stort avhengig av hvordan dyret står.

Last ned elgklokka her: Elgklokka

   

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 08.09.2021