Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

      Fiskekort
      Fangstrapport

      Fiskeregler

      Fiskeoppsyn

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 

 

Fangstrapport

Grunneierlaget er takknemlig for alle fangstrapportene som blir sendt inn. Rapportskjemaet står på baksiden av fiskekortet og kan enten leveres til kortselger, sendes med vanlig post eller pr e-post.

Om du ønsker å sende inn fangstrapporten med vanlig post kan det sendes til følgende adresse:

Indre Evenes Grunneierlag
v/Kai Mathisen
Venusveien 14
9024 TOMASJORD

Ønsker å sende inn fangstrapporten med elektronsk post kan det gjøres på følgende epost-adresse: kai.mathisen@gmail.com

Det vi ønsker at fangstrapporten skal inneholde er:

  • Navn og adresse på fisker

  • Fiskekortnummer (den som er under 16 år oppgir alder)

  • Tidsrommet det er fisket i, dvs. fra dato - til dato

  • Arten som er fisket; ørret, sjøørret, sjørøye og/eller laks

  • Antall fisk i 3 ulike kategorier; <30 cm, 30-50 cm, >50 cm

Navn: ...........................................

Adresse: ......................................

Fiskekortnr.: .................... (den som er under 16 år oppgir alder)

Tidsrom: fom ....../...... - 20...  tom ....../...... - 20...

 

  Antall lengde
Art < 30 cm 30-50 cm > 50 cm
Ørret      
Sjøørret      
Sjørøye      
Laks      

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

Sist oppdatert 13.01.2021