Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

      Fiskekort

      Fangstrapport

      Fiskeregler

      Fiskeoppsyn

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Fiskeoppsyn

Kontroll av fiske i vassdraget utføres av kontrollører godkjent av grunneierlaget og som flere med begrenset politimyndighet. Kontrollørene har kontrollørbevis som skal fremvises ved kontroll. Disse er godkjente som kontrollører for fiske:

Ole Johnsen 474 64 959
Stein Viggo Jacobsen 908 72 213
Bjørn H Perdersen 416 73 035
Helfrid Akselsen 993 88 339
Geir-Arne Mathisen 975 43 533

Det føres kontroll med:

  • at det fiskes med gyldig fiskekort og i gyldige fiskeperiode

  • at det fiskes med håndsnøre med maksimalt 3 kroker og to snører pr. fiskekort

  • at isfiske skjer med ett håndsnøre pr fiskekort 

  • at det ikke fiskes med oter

  • at hver eierenhet med garnrett fisker med maks tre garn med inntil 22 mm maskestørrelse (stolpelengde) og max. 30 meters lengde, og at garnene er merket med gnr. og bnr.

  • at det kun er de med grunneierkort, bygdekort eller fiskekort for båtfiske  som fisker fra båt 

  • at det kun fiskes fra registrerte båter (medbrakt båt ikke tillatt)

Dersom noen blir tatt for ulovlig fiske kan oppsynet ilegge et forenklet forelegg på kr. 800,- på stedet som et alternativ til å politianmelde forholdet.

Se forøvrig gjeldende fiskeregler.

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

Sist oppdatert 25.06.2021