Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

      Fiskekort

      Fangstrapport

      Fiskeregler

      Fiskeoppsyn

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Fiskeregler

gjeldende fra og med sesongen 2018

 

§1

Fiskereglene er utarbeidet i hht. Jordskiftesak nr. 14/1983 ved Ofoten jordskifterett og vedtak på avholdte årsmøter.

§2

Fiskereglene gjelder for Østervikvassdraget fra sjøen til kommunegrensene mot Narvik, Skånland og Statens grunn (se kart).

§3 

Fra sjøen til Østervikbrua kan det være maksimalt 15 gyldige fiskekort i omløp. Dersom grunneierne på denne strekningen kjøper sine grunneierkort og avsatte sesongkort blir solgt til andre grunneiere/fastboende på gårdene er det bare 6 kort igjen for salg.

§4

For å fiske må vedkommende ha gyldig fiskekort. Grunneiere i Indre Evenes Grunneierlag kan kjøpe to grunneierkort, ett navngitt på grunneier og ett kort på gårds- og bruksnummer som grunneier kan disponere til egen familie. Det er tillatt for grunneiere, fastboende og hytteeiere å fiske fra registrert båt dersom det kjøpes gyldig grunneierkort, båtfiskekort eller bygdekort. Båten skal også merkes med gårds- og bruksnummer med teksthøyde på minimum 7 cm, og merket skal være synlig fra begge sider av båten. Medbrakte båter er ikke tillatt til fiske. Bygdekort kan kun kjøpes av fastboende på gnr. 26, 27 og 28.

§5

Fiske kan gjennomføres når vannet er isfritt, men tidligst 1. juni og til og med 15. september. Nedenfor Østervikbrua starter fisket 1. mai og varer til og med 15. september. Isfiske med ett håndsnøre pr fisker er tillatt i perioden fra og med 1. mars til og med 30. april med unntak av langfredag og 1. påskedag. Ordinære fiskekort gjelder for isfiske og fangsten er rapporteringspliktig.

§6

Til fiske benyttes håndsnøre med maksimalt 3 kroker og to snører pr. fiskekort. Oter er kun tillatt for grunneiere i en prøveperiode. Hver eierenhet med garnrett kan fiske med inntil 3 garn av max. 30 m lengde og med inntil 22 mm maskestørrelse. Garnfiske er kun tillatt i perioden 1. juli til og med 25. august. Garnene skal merkes med gnr. og bnr. I en prøveperiode er det også åpnet for at de som kjøper båtfiskekort kan fiske med grunneierlagets ruser og garn med maksimum 22mm maskevidde.

§7

Gnr. 27 bnr. 35 og gnr. 26 bnr. 28 har enerett til stangfiske fra egen strandlinje. For fiske i øvrige deler av vassdraget må det løses fiskekort.

§8

Dersom noen blir tatt uten gyldig fiskekort kan oppsynet ilegge kr. 800,- i bot på stedet.

§9

For salg av fiskekort gjelder følgende priser:

  Korttype Kortpris SMS-pris
Grunneierkort            kr.   50,- ------------
Bygdekort  kr.   50,- ------------
Sesongkort kr.  300,- kr. 338,-
Ukekort kr.  150,- kr. 169,-
Døgnkort (ovenfor brua)  kr.   70,- kr.   79,-
Døgnkort (nedenfor brua)  kr.   70,- kr.   79,-
Båtfiskekort, sesong kr.  500,- kr. 500,-
Båtfiskekort, uke kr.  250,- kr. 282,-
Båtfiskekort, døgn kr.  100,- kr. 113,-

 

Snubba, den 1. april 2018

 
Kai Mathisen
leder

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

Sist oppdatert 13.01.2021