Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Nyttige linker

   

Offentlig nettsteder
Direktoratet for naturforvaltning

Evenes kommune

Fylkesmannen i Nordland

Hjorteviltregisteret

Jegerregisteret

Miljøstatus i Norge

Nordland fylkeskommune

Nordland Utmarkslag

Regjeringen.no

Skoginfo

Statens Kartverk

Statistisk sentralbyrå

Statskog Online
  

Lover og forskrifter

Forskrift om fiskeravgift

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om jakt- og fangsttider

Forskrift om kommunale viltfond

Forskrift om minsteareal for hjortevilt

Forskrift om utøvelse av jakt og fangst

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

Lov om laksefisk og innlandsfisk

Lov om motorferdsel i utmark

Lov om forvaltning av naturens mangfold

Lov om skytevåpen (våpenloven)

Lov om viltet (viltloven)

 

 

 

Jakt- og fiskesider
Fiskeguiden.no

Fiskersiden.no

FjellOgFiske.no

Friluftsliv

Herjangen Grunneierlag

Inatur.no

Jakt- og fiske

Jaktplassen.no

Jaktportalen - jaktweb.no

Jeger.no

Norges jeger- og fiskeforbund

Ofoten og Sør Troms Jaktskytterlag

Villmarksliv

Villmarken.net

Viltforvaltning.no

 

Kartsider
Finns karttjeneste

GisLink karttjeneste

Der du bor

Norge i bilder

Norgesglasset

Vis veg

   

Været

Været i området (TV2)

Været i området (Yr.no)

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.01.2021