Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Arealplan på høring
25
.03.2007

Til nyheter

Evenes kommune informerer på sin hjemmeside om at forslag til ny arealplan for 2007 - 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Hele arealplanen med både tekstdeler og kart kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Kommunen ønsker at flest mulig benytter seg av muligheten for å uttale seg om planen før den blir vedtatt slik at den blir så god som mulig.

Frist for uttalelse og forslag til endringer er satt til 27. april 2007 og sendes til Evenes kommune, Postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.03.2007