Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Endring i jakttider
26
.03.2007

Til nyheter

Direktoratet for naturforvaltning har vedtatt nye jakttider for perioden 01.04.2007 - 31.03.2012.

Det er ikke gjort store endringer i forhold til det som har vært tidligere. Fylkesmannen kan nå etter søknad fra kommunen utvide jakta på elg frem til 23. desember dersom det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. Fylkesmannen kan også etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg til 31. januar i hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg medfører vesentlige beiteskader.

Mer om de nye jakttidene finner du her:

 

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.03.2007