Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Referat årsmøte 2007
08
.04.2007

Til nyheter

Referat fra årsmøte 2007 er lagt ut på vev'en.

Av styret var leder, samt styremedlem og vara fra Østervik på valg. Kai Mathisen ble gjenvalgt som leder. Som styremedlem og vara fra Østervik ble Jan Håvar Nymo og Per Helge Fedreheim gjenvalgt. Som revisor ble Endre Antonsen valgt, mens Torgeir Olsen ble gjenvalgt til valgkomiteèn som medlem fra Østervik.

Blant sakene som var oppe på møtet var følgende:

  • Diverse informasjon fra styret og statistikk over utviklingen av inntekter fra jakt og fiske, samt besøksutviklingen på grunneierlagets Internett-sider Disse diagrammene finnes bakerste i årsmøtereferatet.

  • Opprettelsen av en ny godtgjørelse for arbeide/oppdatering av grunneierlagets Internett-sider ble enstemmig vedtatt.

  • Styret fikk fullmakt til å videreføre/etablere jakt- og driftsplanavtale for elg i inntil 5 nye år, samt utvide driftsplanområdet med flere av naboområdene dersom disse ønsker å delta i et slikt driftsplansamarbeide.

  • Det ble åpnet for at den som har gyldig kort for småviltjakt også får tillatelse til jakt på jerv i grunneierlagets område på samme måte som jakt på gaupe praktiseres.

  • Det ble bestemt at det skal innføres en døgnkvote på 3 ryper pr dag i to år fremover.

  • Årsmøtet ønsker at det ifm arealplanen som kommunen har ute på høring gis en tilbakemelding om at grunneierlagets tidligere innspill blir tatt til følge når det gjelder bygging av hytter langs Østervikvassdraget.

  • Årsmøtet ønsker at grunneierlaget sender en bekymringsmelding til Narvik kommune angående planlagt stor hytteby på Herjangsfjellet.

Hele referatet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 08.04.2007