Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Arealplan 2007-2019 vedtatt
27
.06.2007

Til nyheter

Evenes kommune har i kommunestyre den 26.06.07 vedtatt arealplan for 2007-2019.

Grunneierlagets merknader til arealplanen er i all hovedsak blitt tatt til følge. Det gjelder forbudet mot hyttebygging på holmer i vassdraget og langs vassdragets strandlinje. Grunneierlaget ønsket en hyttebyggingsgrense på 50 meter til vassdraget mens arealplanen fastsetter en grense på 100 meter. Merknaden om justering av grense for feltet SB3 i Snubba for ikke å komme i konflikt med et elgtråkk er tatt til følge. Merknaden om justering av feltet SB4 ved Holmvatn og grensen mot Narvik kommune er også i stor grad tatt til følge der det berører elgens vandringer.

Mer om arealplanen finnes på kommunens hjemmeside.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.06.2007