Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Forskrift fiske
02
.12.2007

Til nyheter

Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet forslag til ny forskrift for fiske i vassdrag og munningssoner i fylket.

Den nye forskriften som skal gjelde for perioden 2008 - 2012 er nå ute på høring med høringsfrist 15.01.08. Dokumenter i høringen kan lastes ned fra Fylkesmannens hjemmeside, og linker nedenfor:

Et hovedmål med retningslinjene er å sikre en forvaltning som gir nok gytefisk i det enkelte vassdrag.

Indre Evenes Grunneierlag vil ikke bli berørt av den nye forskriften. De vassdragene i Evenes som berøres er Bogenvassdraget (Strandvatnet), Laksåvassdraget og Tårstadvassdraget. Foreslått fisketid for disse vassdragene er:

  Fisketid
Bogenvassdraget 15.06 - 31.08
Laksåvassdraget 15.07 - 17-08
Tårstadvassdraget 15.07 - 17-08

For Laksåvassdraget og Tårstadvassdraget foreslås det ellers en personkvote på 5 villaks pr år, hvorav maks 2 hunnlaks.

kai.mathisen@gmail.com

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 02.12.2007