Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Fiskeforskrift vedtatt
24
.02.2008

Til nyheter

Fylkesmannen i Nordland har fastsatt ny forskrift om fiske i vassdrag og munningssoner i Nordland fylke for perioden 2008 – 2012.

Indre Evenes Grunneierlag berøres ikke av den nye forskriften. I Evenes kommune er det Bogenvassdraget (Strandvatnet), Laksåvassdraget og Tårstadvassdraget som den gjelder for, og vedtatte fisketider for disse vassdragene er:

  Fisketid
Bogenvassdraget 15.06 - 14.09
Laksåvassdraget 01.07 - 17.08
Tårstadvassdraget 01.07 - 17.08

For Tårstadvassdraget er det i tillegg tillatt å fiske i Lavangsvatnet og videre oppstrøms i tiden 15.06 - 31.08. For Laksåvassdraget og Tårstadvassdraget gjelder også en personkvote på 5 villaks pr år.

Mer om den nye forskriften finner du på Fylkesmannens hjemmeside, og linker nedenfor:

kai.mathisen@gmail.com

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 24.02.2008