Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Referat årsmøte 2008
23
.03.2008

Til nyheter

Referat fra årsmøte 2008 er lagt ut på vev'en.

Av styret var kasserer, samt styremedlem og vara fra Lenvik og Snubba på valg. Kristin Danielsen ble gjenvalgt som kasserer. Som styremedlem og vara fra Lenvik ble Bersvein Gulljord og Birger Gulljord gjenvalgt. Som styremedlem og vara fra Snubba ble Geir Elvebakk og Torvald Johansen gjenvalgt. Som revisor ble Oddvar Langseth valgt, mens Eldar Langseth ble gjenvalgt til valgkomiteèn som medlem fra Snubba.

Blant sakene som var oppe på møtet var:

  • Diverse informasjon fra styret og statistikk over utviklingen av inntekter fra jakt og fiske

  • Justering av godtgjørelser for verv i grunneierlaget

  • Problemer med trapper i gyteelver i tilknytning til veibygging

  • Fiskerett for barn under 16 år

  • Rett til bygdekort

  • Skriftlige avtaler med elgjegere og jaktlag

  • Prosedyre for salg av grunneierkort

  • Endring av fiskeregler

Hele referatet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 23.03.2008