Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Driftsplan elgforvaltning 2008-2010
27.04.2008

Til nyheter

Indre Evenes Storvald søker kommunen om  godkjenning av driftsplan for elgforvaltning 2008-2010.

Indre Evenes Storvald er en videreføring av samarbeidet mellom jaktforvaltere i Indre Evenes og er inndelt i fire jaktfelt; Strand, Bergvik, Østervik og Lenvik/Snubba. Valdet har et tellende jaktareal som er i overkant av 63.000 da.

Den langsiktige målsettingen er å få en bestand med optimal produksjon og avkastning sett i forhold til at dyrene skal være sunne og friske og ha god kjønns- og aldersfordeling og med en passende størrelse i forhold til leveområdets biologiske bæreevne og skadepress for annen virksomhet. På sikt skal grunneierne oppnå et optimalt utbytte sett i forhold til skadeomfang på private og offentlige eiendommer.

 

Konkrete mål i planperioden basert på "sett elg" data er:

 

  • En total elgstamme på mellom 0,4 og 0,5 ”sett elg”/jaktdagsverk.
  • Elgbestand bestående av ca 40 % kyr, ca 25 % okser og ca 35 % kalver.
  • Øke bestanden av okser, og spesielt de eldre oksene. 
  • Ku/okse forhold ~ 2,0.
  • Kalv/ku (fødselsrate) ~ 0,85
  • Kalv/kalveproduserende kyr ~ 1,35
  • Bestand av produktive kyr på ca. 25 % av ”sett elg” som tilsvarer ca. 2/3 av ”sett kyr”.
  • En bør i løpet av planperioden gjennomføre elgbeitetaksering slik at beitepresset på spesielt rogn, selje, osp og vier er innenfor de forskeranbefalte verdier på beitegrad mellom 2-3.

I planperioden legges det opp til en avskytningsplan som vist i tabellen nedenfor.

 

 

2008

2009

2010

Totalt

Andel

Kalver

6

6

6

18

42,9 %

Ungdyr

2

4

4

10

23,8 %

Eldre hanndyr

2

2

2

6

14,3 %

Eldre hunndyr

2

3

3

8

19,0 %

Totalt

12

15

15

42

100,0 %

Hele driftsplanen i pdf-format kan lastes ned her.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.04.2008