Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Godkjent driftsplan for elgforvaltning
18.06.2008

Til nyheter

Viltfaglig utvalg i Evenes kommune har i møte den 13.06.2008 godkjent driftsplan for perioden 2008-2010 for Indre Evenes Storvald som består av jaktfeltene Bergvik/Kleiva, Strand, Østervik og Lenvik/Snubba.

Storvaldet er svært godt fornøyd med å ha fått godkjent driftsplanen og har i planperioden lagt opp til felling av totalt 42 dyr etter en avskytningsplan som ser slik ut:

 

2008

2009

2010

Totalt

Andel

Kalver

6

6

6

18

42,9 %

Ungdyr

2

4

4

10

23,8 %

Eldre hanndyr

2

2

2

6

14,3 %

Eldre hunndyr

2

3

3

8

19,0 %

Totalt

12

15

15

42

100,0 %

Kalver kan erstatte eldre dyr, mens ungdyr kan erstatte voksne dyr. Med ungdyr forstås dyr som er 2,5 år eller yngre. Alternativt for kyr omfatter det også eldre kyr som har en slaktevekt mindre enn 170 kg. Når det gjelder okser regnes ungdyr som okser med totalt inntil 4 tagger og/eller med ei slaktevekt på mindre enn 180 kg. Dersom oksen har 4 tagger og veier mer enn 180 kg blir det ikke straffereaksjon, men dyret vil anses som voksen og reguleres mot senere års tildeling i driftsplanperioden. For hele planområdet tillates det at fellingen av inntil 4 dyr kan overføres fra ett år til et annet. Dette gjelder ikke for det siste året i planperioden.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 18.06.2008