Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Krav om jordskiftesak 
14.08.2008

Til nyheter

Krav om jordskiftesak for å vurdere praktiseringen av jakt- og fiskeretten i grunneierlagets område.

Eierne av eiendommene 26/5, 26/16 og 26/25 i Lenvik og 28/26 i Østervik har krevd jordskiftesak på gårdene 26 (Lenvik), 27 (Snubba), 28 (Østervik) og 93 (Bogmarka). Bakgrunnen for kravet er at de ønsker vurdert lovligheten av praktiseringen av jakt- og fiskeretten i grunneierlagets område i forhold til det rettslige grunnlaget gitt i Høyesterettsdom av 3. mai 1990, samt jordskiftesak 14/1983 ved Ofoten jordskifterett om jakt- og fiskeordning for gårdene. Det ønskes også en vurdering av hytte- og fritidseiendommer med jakt- og fiskerett, samt kontroll av strandlinje i Austerkjosen og Toftevatnet.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.08.2008