Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Fellingstilskudd kråke, ravn, mink og rev
04.09.2008

Til nyheter

Styret har videreført tidligere årsmøtevedtak om fellingstilskudd på kråke, ravn, mink og rev som blir felt i grunneierlagets område.

Ordningen videreføres i første omgang ut mars 2009 og vil da bli fremlagt for årsmøtet til ny vurdering. Fellingstilskuddet pr. fugl/dyr er kr. 25,- pr. kråkefugl, kr. 50,- pr. mink og kr. 100,- pr. rev. Det totale fellingstilskuddet skal imidlertid ikke overstige kr. 3.000,- pr. år. Det betyr at fellingstilskuddet automatisk opphører når det totale årlige utbetalte beløp har nådd kr. 3.000,-. Dvs. at først-til-mølla prinsippet gjelder.

 

Gjeldende jakt- og fangsttider for de aktuelle fuglene/dyrene er som følger:

Kråke:

15.07 – 31.03

Rev:

15.07 – 15.04

Ravn:

10.08 – 28.02

Mink:

Hele året

For å få utbetalt fellingstilskuddet må fuglene/dyrene forevises godkjent kontrollør som registrerer fangsten. På fuglene vil høyre fot bli kappet av og på rev/mink vil høyre klo på høyre framfot bli kappet av. Jeger er selv ansvarlig for forsvarlig destruering av fanget vilt.

Godkjente kontrollører er:

Hovedkontrollør: Jan-Håvar Nymo, Østervik
Reservekontrollør:  Bersvein Gulljord, Lenvik

kai.mathisen@gmail.com

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 04.09.2008