Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Elgjakta 2008
18.11.2008

Til nyheter

Årets elgjakt har vært lang og bare 2/3 av planlagte fellinger ble gjort i storvaldet.

Dette var første året i en 3-årig driftsplanperiode for Indre Evenes Storvald som består av jaktlagene Østervik, Lenvik/Snubba, Bergvik og Strand. Totalt har det blitt felt 8 dyr noe som er 4 færre enn det driftsplanen legger opp til.

Ser man på observasjoner av elg så varierer det mellom jaktlagene. Sett-elg tallene er imidlertid enda ikke klare, men det kan se ut til at det ikke er flere observasjoner enn i fjor som forøvrig også var et forholdsvis dårlig år. Flere data om elgjakta vil etter hvert bli lagt ut på hjemmesidene under menyen elgjakt/jaktstat.

Det har ellers vært en skadeskyting i storvaldet under årets elgjakt. Det var Lenvik/Snubba jaktlag som skadeskjøt en 1,5 års okse som til slutt ble felt av Østervik jaktlag i deres jaktfelt. Rapport fra skadeskytinga kan leses her.

Følgende ble felt av jaktlagene i 2008:
   

Østervik

Lenvik/Snubba

Bergvik

Strand

Kalv - 62 kg Kalv - 70 kg Kalv - 63 kg Ingen
Kalv - 78 kg Okse 1,5 - 117 kg  
Ku +2,5 - 193 kg Ku 1,5 -128 kg  
Okse +2,5 - 210 kg    

Jaktslutt 31.10

Jaktslutt  31.10

Jaktslutt  04.10

Jaktslutt  31.10

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 18.11.2008