Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Hyttegrend Herjangsfjellet
13.01.2009

Til nyheter

Grunneierlaget har innsigelser på planlagt hyttegrend på Herjangsfjellet.

Norsk hytteutvikling AS har inngått avtale med flere grunneiere på Herjangsfjellet med det formål å tilrettelegge for utbygging av ei hyttegrend med ca 150 hytter ved Bonåsen (Skallvatnet). Narvik kommune har i den forbindelse lagt den private reguleringsplanen til offentlig ettersyn med svarfrist 6.1.09. Grunneierlaget har innen fristen sendt uttalelse på planene.

Styret i grunneierlag har behandlet reguleringsplanen og gir innsigelser til planen med grunnlag i følgende:

  • hyttegrenda berører viktige trekk- og kalvingsområder for elg

  • hyttegrenda vil føre til et stort press på natur og miljø

  • hyttegrenda gir økt forurensningsfare i vassdraget

  • sjelden elveperlemusling (truet dyreart) observert i vassdraget

Hele uttalelsen som grunneierlaget har gitt finner du her. Også Fylkesmannen i Nordland har innsigelser på planen, se deres Internettside.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.01.2009