Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Flere hjort enn elg felt
27
.03.2009

Til nyheter

Antall felt elger. 1952-2008*For første gang er det felt flere hjort enn elg i Norge.

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2008 ble felt 35.700 hjort og 35.600 elg i Norge. Det er likevel flere elgjegere enn hjortejegere og siste året var det 57.200 elgjegere og 34.800 hjortejegere.

Antall felte elg er omtrent på samme nivå som året før og fellingsprosenten er fortsatt 81 %. Hedmark er fortsatt det største elgfylket i landet med 7.981 felte elger, deretter kommer Nord-Trøndelag med 4.888 felte elg og Buskerud med 3.099 elger. Nordland hadde en liten økning i fellinga fra 2.735 elg i 2007 til 2.890 elg i 2008 og fellingsprosenten var 83 %.

Av de felte dyrene var 31 % kalver, 30 % 1,5 åringer og 39 % voksne dyr for landet som helhet, og Nordland er omtrent på landsgjennomsnittet.

Tabeller

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.03.2009