Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Årsmøte 2009
12
.04.2009

Til nyheter

Referat fra årsmøte 2009 er lagt ut på vev'en.
  

Foto: Jan Svanberg

Av styret var leder, samt ett styremedlem og ett varamedlem på valg. Kai Mathisen ble gjenvalgt som leder, mens Per Helge Fedreheim ble valgt som styremedlem og Bjørnar Olsen som varamedlem. Som revisor ble Endre Antonsen gjenvalgt, mens Hans-Martin Hanssen ble gjenvalgt til valgkomiteèn som medlem fra Lenvik.

Blant sakene som var oppe på møtet var:

 • Diverse informasjon fra styret:

  • Oppsummering fiske 2008

  • Rutiner og prosedyrer for salg av fiskekort

  • Styrets uttalelse ifm Hyttegrend på Herjangsfjellet

  • Oppsummering elgjakta 2008

 • Presisering av jaktleders rolle og ansvar

 • Bruk av varamedlemmer i styret

 • Presisering om at formelle vedtekter og regler skal følges

 • Døgnkvote på ryper

 • Fellingstilskudd på kråke, ravn, mink, rev og mårhund

 • Salg av tre sesongkort for fiske i vassdragets nedre del

 • Ankesaker på reaksjoner ifm irregulær elgjakt

 • Forslag endring av elgjaktregler

Hele referatet finner du her.

Bilder fra årsmøtet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 12.04.2009