Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Sesongkort elvemunningen
14
.04.2009

Til nyheter

Det er åpnet for salg av 3 sesongkort i elvemunningen ved sjøen. Disse tildeles etter søknad innen 24.4.09 med påfølgende trekning.

Årsmøtet vedtok den 4.4.09 at det kan selges 3 sesongkort à kr 300,- til grunneiere eller fastboende på gårdene 26, 27, 28 eller 93 for fiske i elvemunningen ved sjøen. Dvs. strekningen fra Østervikbrua til sjøen, se kartutsnitt her. Fiske på denne strekningen er tillatt i perioden fra 1.5 til 15.9.

Tildeling av de 3 sesongkortene gjøres etter søknad med påfølgende trekning. Interesse for sesongkort meldes innen 24.4.09 pr e-post til kai.mathisen@gmail.com eller ved å ringe 908 92 770.

Trekning vil bli foretatt kort tid etter søknadsfristen og de som blir trukket ut vil da bli kontaktet.

kai.mathisen@gmail.com

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.04.2009