Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Elvemusling i vassdraget
11
.05.2009

Til nyheter

Rapport bekrefter forekomst av elvemusling i Østervikvassdraget.

Rapport om elvemusling i Nordland er laget av Nordnorsk ferskvannsbiologer på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Fylkesmannen i Nordland skriver på sin hjemmeside at elvemuslingen (Margaritifera margaritifera), også kjent som elveperlemuslingen, kan bli opp til 200 år gammel og tilhører et fåtall av dyrearter som kan bli mer enn hundre år gamle. Gjennom filtrering av vann (2,1 liter pr. time) fanger gjellene opp organiske komponenter, og utskiller uorganisk materiale som synker til bunns. Dette gjør muslingene til en viktig del av den naturlige vannrensingen, og er av stor betydning for økosystemet som helhet. Elvemuslingen kan følgelig betraktes som en nøkkelart.

Elvemusling er sterkt truet i Europa og Norge som fortsatt har mange bestander  har et internasjonalt ansvar for arten. Ny kunnskap gjennom ”Handlingsplanen for elvemusling” viser at Nordland trolig er det fylke som har flest bestander i Norge.  Mange av elvemuslingsbestandene i Nordland er imidlertid truet av inngrep av ulike slag.

I rapport 2009-01 står det at arbeidet med registreringen av elvemusling i Østervikvassdraget er tidkrevende og planlegges sluttført i 2009.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 11.05.2009