Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Elgjakta 2009
15.11.2009

Til nyheter

Årets elgjakt har vært god og det ble totalt felt 14 dyr i storvaldet.

Dette var andre året i en 3-årig driftsplanperiode for Indre Evenes Storvald som består av jaktlagene Østervik, Lenvik/Snubba, Bergvik og Strand. I forhold til i fjor hvor det kun ble felt 8 dyr har årets elgjakt vært god, og det har vært en fin balanse i avskytninga. Det er felt ca 65% ungdyr (kalv og 1,5 åringer), 21% kyr og 14% okser noe som er i tråd med intensjonene for driftsplanen. Kjønnsfordeling blant alle felte dyr er 50/50.

Sett-elg dataene viser at det har vært sett 0,55 elg pr. jeger pr. jaktdag i 2009. Det er vesentlig bedre enn i fjor og noe over målsettinga for driftsplanen. Andelen sett ku i forhold til sett okse synes noe høy med 2,78 ku/okse i 2009 mens målsettinga er ca 2 ku/okse. Fødselsraten var 0,7 kalv pr ku som er omtrent det samme som i fjor og under målsettinga for driftsplanen. Kalv pr kalveproduserende ku er 1,42 og synes bra og noe over målsettinga i driftsplanen. Andelen enslige kyr var like stor som kyr med kalver og dette sammen med en noe høy andel ku pr okse kan tyde på at elgstammen har for få store produktive okser.

Mer sett-elg data og statistikk for Indre Evenes Storvald finner du her.

Følgende ble felt av jaktlagene i 2009:
   

Østervik

Lenvik/Snubba

Bergvik

Strand

Kalv - 66 kg Kalv - 66 kg Kalv - 75 kg Ku 1,5 - 131 kg
Kalv - 75 kg kalv - 80 kg Ku +2,5 - 210 kg
Ku +2,5 - 176 kg Ku 1,5 -147 kg  
Okse 1,5 - 154 kg Ku +2,5 - 227 kg  
Okse 1,5 - 167 kg Okse +2,5 -175 kg  
  Okse +2,5 - 228 kg  

Jaktslutt 31.10

Jaktslutt  31.10

Jaktslutt  09.10

Jaktslutt  31.10

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 15.11.2009