Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Kvotejakt gaupe 2010
13.12.2009

Til nyheter

Felt gaupe - Copyright: Vegar Pedersen, SNO - Copyright: Vegar Pedersen, SNORovviltnemnda i Nordland har åpnet for kvotejakt på inntil 16 gauper i Nordland. Jakta starter 1. februar og varer til og med 31. mars.

Bakgrunnen for at Rovviltnemnda har åpnet for økt kvotejakt er at gaupebestanden har tatt seg opp de senere årene og at bestanden nå er over det fastsatte bestandsmålet på 10 årlige ynglinger.

Kvotejakta administreres av Fylkesmannen i Nordland og er delt inn i følgende områder:

  • Grenseområdet og nordfylket - kvote på 2 gauper. Omfatter Tjeldsund kommune øst for Tjeldsundet og Ramsundet (unntatt Tjeldøya), Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy og Steigen kommuner, samt de deler av Sørfold, Bodø og Fauske kommuner som ligger nord for følgende linje:
    • Riksgrensa ved Leirvatnet og rett linje til Blåmannen. Derfra ned Fonndalen og Norddalen til Øvrevatnet. Videre langs Sjønståvassdraget og ut Skjerstadfjorden og Saltfjorden.

  • Midtfylket - kvote på 4 gauper. Omfatter de deler av Sørfold, Bodø, Fauske kommuner som ligger sør for følgende linje:
    • Riksgrensa ved Leirvatnet og rett linje til Blåmannen. Videre omfattes hele Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Lurøy og Nesna kommuner, samt Rana kommune vest for E6.
  • Sørfylket - kvote på 7 gauper. Omfatter Hattfjelldal, Grane, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Vefsn, Alstadhaug, Leirfjord og Hemnes kommuner, samt Rana kommune øst for E6.
  • Lofoten/ Vesterålen - Kvotefri jakt. Omfatter Lofoten, Vesterålen og områdene på vestsiden av Tjeldsundet og Ramsundet, inkludert Tjeldøya.
  • Halvøyer i Bindal, Brønnøy/Sømna, Bodøhalvøya, Styrkesneshalvøya og deler av Steigen – Jakt pågår inntil totalkvoten eller hunndyrkvoten i Nordland er fylt.

I tillegg er det satt av en en kvote på 3 gauper som kan fordeles av Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda. Hunndyrkvoten er satt til maks 8 hunner over 1 år for hele fylket.

For grenseområdet og nordfylket som inkluderer Evenes kan det i utgangspunktet felles 2 gauper i tillegg til at Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda kan fordele flere dyr.

Kvotejakt på gaupe i området til Indre Evenes Grunneierlag kan utøves av jeger som tilfredsstiller kravene som Direktoratet for naturforvaltning fastsetter, samt de krav som Fylkesmannen i Nordland setter til kvotejakta. I tillegg må det kjøpes småviltjaktkort hos Indre Evenes Grunneierlag. Dette kan enten gjøres hos lokale kortselgerne eller over Internett.

Mer om kvotejakt på gaupe finner du her:

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.12.2009