Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Fornyer hjorteviltforvaltninga
31.01.2010

Til nyheter

Direktoratet for naturforvaltning lanserer ny strategi for hjorteviltforvaltningen.

På direktoratets nettsider kan man lese at viktige satsingsområder er flere jegere, nytt kompetansesenter, færre viltulykker og økt verdiskaping basert på hjortevilt.

Den nye strategien for forvaltning av elg, hjort, villrein og rådyr legger stor vekt på samarbeid med både jegere og grunneiere. Det ses 20 år frem i tid og strategien skal kunne håndtere ulike situasjoner man antar vil kunne oppstå.

Klimaendringer vil på forskjellig vis kunne påvirke livsgrunnlaget for hjorteviltet og sette nye krav til forvaltningen. Bestander vil kunne øke i enkelte områder, samtidig som hjort og rådyr vil kunne få større utbredelse. Samtidig vil også flåtten og hjortelusflua kunne få større utbredelse og få økt overlevelsesevne.

Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for hjortevilt skal bidra til å øke kompetansen innen hjorteviltforvaltninga. Kompetansesenteret skal hovedsakelig legge til rette for forskning, overvåking og kartlegging. Det skal også bidra at til resultatene blir brakt videre til brukerne og forvaltningen på en god måte

Den nye strategien skal fortsatt være bygget på det beste fra den nordiske høstingskulturen, inkludert sterk lokal medvirkning og forankring. Det skal være gode muligheter for jakt, uavhengig av betalingsevne og sosial tilhørighet.

Lokal kunnskap skal utnyttes i godt samspill med regionale og nasjonale forsknings- og forvaltningsmiljøer. Dette er sentrale elementer i den visjonen som skal gjelde for norsk hjorteviltforvaltning – Verdsatt lokalt, anerkjent globalt.

Den nye strategien for hjorteviltforvaltningen finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 31.01.2010