Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Årsmøte 2010
05
.04.2010

Til nyheter

Referat fra årsmøte 2010 er lagt ut på vev'en.
  

Foto 2009: Jan Svanberg

Av styret var kasserer, samt to styremedlemmer og to varamedlemmer på valg. Sigbjørn Astrup ble valgt som kasserer, mens Geir Elvebakk og Bersvein Gulljord ble gjenvalgt som styremedlemmer. Torvald Johansen og Birger Gulljord ble gjenvalgt som varamedlemmer. Som revisor ble Oddvar Langseth gjenvalgt, mens Terje Berg ble valgt til valgkomiteèn som medlem fra Østervik.

Blant andre sakene som var oppe på møtet var:

 • Diverse informasjon fra styret:

  • Samerettsutvalgets II rapport

  • Oppsummering fiske 2009

  • Salg av fiskekort over mobiltelefonen

  • Oppsummering elgjakta 2009

  • Driftsplansamarbeid og planer mot Herjangen

 • Nye jaktregler

 • Jakt- og driftsplanavtale for elg

 • Fiske fra båt for andre enn grunneiere

 • Isfiske

 • Bruk av skuter til oppkjøring av løyper

Hele referatet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 05.04.2010