Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Ny forskrift for elvefiske
18.04.2010

Til nyheter

Fylkesmannen i Nordland har fastsatt ny fiskeforskrift som regulerer fiske i vassdrag hvor det går laks, sjøørret og sjørøye.

Fylkesmannen skriver på sin hjemmeside at de mest sentrale prinsippene i den nye forskriften er:

  • Det åpnes for fiske etter laks i vassdrag der vi har kunnskap som sannsynliggjør at det er nok gytelaks.
  • Det åpnes ikke for fiske etter laks i vassdrag med små eller svake laksebestander, og hvor det ikke foreligger kunnskap som sannsynliggjør at det er nok gytelaks.
  • Det åpnes ikke for fiske i vassdrag med bestander av laks og sjørøye dersom plikten til å rapportere fangst ikke blir overholdt.
  • Det er fastsatt årskvoter for hvor mange laks og/eller sjørøye den enkelte fisker kan ta.
  • Det åpnes ikke for isfiske i innsjøer med stor andel sjørøye.
  • Det innføres forbud mot alt fiske hele året i en avstand på 100 meter utenfor grensen mellom elv og sjø. Dette gjelder kun for vassdrag med registrerte bestander av laks.
  • Fisketiden holdes uforandret i de fleste typiske sjøørretvassdrag.

Forskriften innebærer at det åpnes for fiske av laks i 30 av Nordlands 90 vassdrag med bestander av laks, mens det i 60 laksevassdrag ikke blir tillatt å fiske laks. I 9 av 38 vassdrag med bestander av sjørøye åpnes det ikke for fiske.

Den nye forskriften berører ikke Østervikvassdraget selv om det går laks og sjøørret i nedre del av Østervikelva, dvs. fra Østervikbrua til sjøen. Her starter fisket som vanlig 1. mai og varer frem til 15. september, og fiskekort for denne strekninga fås kjøpt hos Bunnpris i Bogen.

De vassdragene i Evenes som er berørt av fiskeforskriften er Bogenvassdraget, Laksåvassdraget og Tårstadvassdraget. For disse vassdragene gjelder bla. følgende:

Vassdrag

Fisketider

Særskilte regler

Sesongkvoter

Bogenvassdraget 15.6-14.9

Isfiske er ikke tillatt i Strandvatnet.

10 sjørøye
Laksåvassdraget 1.7-17.8

Det er kun tillatt å fiske i Osvatnet. Det er ikke tillatt å fiske laks eller å bruke mark som agn.

 
Tårstadvassdraget 1.7-31.8

Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. Fra onsdag kl 18 til torsdag kl 18 er det ikke tillatt å fiske. For laks gjelder døgnkvote på en villaks per fisker. Etter 15.8 er det ikke tillatt å fiske laks og sjørøye eller å bruke mark som agn. Isfiske er ikke tillatt i Lavangsvatnet.

5 sjørøye

Relevante dokumenter som kan lastes ned fra fylkesmannen:

kai.mathisen@gmail.com

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 18.04.2010