Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Elgjakta 2010
07.11.2010

Til nyheter

Årets elgjakt er unnagjort og det ble felt 17 dyr i valdet.

Dette var tredje og siste året i en 3-årig driftsplanperiode for Indre Evenes Storvald som består av jaktlagene Østervik, Lenvik/Snubba, Bergvik og Strand. Jakta ble avsluttet 15. oktober og da hadde de fire jaktlagene i valdet felt alle dyrene. Det ble felt ca 70% ungdyr (kalv og 1,5 åringer), 18% voksne kyr og 12% voksne okser. Av de felte dyrene var 8 hanndyr og 9 hunndyr.

Sett-elg dataene viser at det har vært sett 0,51 elg pr. jeger pr. jaktdag i 2010, og omregnet i 8-timersdag blir tallene 0,66 elg pr. jeger pr. 8-timersdag. Det er noe bedre enn i fjor som var et år som var litt bedre enn målsettinga for driftsplanen. Andelen sett ku i forhold til sett okse er på omtrent samme nivå som i fjor (2,82 ku/okse) og er fortsatt for høy i forhold til målsettinga som er ca 2,0 ku/okse. Fødselsraten var 0,6 kalv pr ku og er lavere enn i fjor og også lavere enn målsettinga for driftsplanen. Noe av forklaringa på dette kan skyldes sent løvfall som har gjort det vanskelig å se dyrene, spesielt i første jaktuke. Kalv pr. kalveproduserende ku var 1,53 og synes bra og er over målsettinga for driftsplanen.

Mer sett-elg data og statistikk for Indre Evenes Storvald finner du her.

Følgende ble felt av jaktlagene i 2010:
   

Østervik

Lenvik/Snubba

Bergvik

Strand

Kalv - 73 kg Kalv - 47 kg Ku 1,5 - 145 kg Ku 1,5 - 150 kg
Kalv - 60 kg Kalv - 65 kg   Kalv - 80 kg
Kalv - 59 kg Okse 1,5 -143 kg    
Kalv - 55 kg Okse 1,5 -156 kg  
ku 1,5 - 121 kg Ku +2,5 - 176 kg  
Ku +2,5 - 183 kg Ku +2,5 - 182 kg  
Okse +2,5 - 283 kg Okse +2,5 - 242 kg  

Jaktslutt 11.10

Jaktslutt 15.10

Jaktslutt 15.10

Jaktslutt 1.10

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 07.11.2010