Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Kvotejakt gaupe 2011
26
.01.2011

Til nyheter

Rovviltnemnda har åpnet for kvotejakt på inntil 12 gauper i Nordland. Jakta starter 1. februar og varer til og med 31. mars.

Kvotejakta administreres av Fylkesmannen i Nordland og er delt inn i følgende områder:

Område 1 – Lofoten/Vesterålen, kvotefri jakt.
Fellingsområdet omfatter Lofoten, Vesterålen og områdene på vestsiden av Tjeldsundet og Ramsundet, inkludert Tjeldøya.

Område 2 - Ytre Nordfylket, kvote på 2 gauper
Mot vest går grensa i Tjeldsundet og Ramsundet (øst for Tjeldøya). Mot nord langs fylkesgrensa til Troms til riksgrensen mot Sverige. Videre langs denne sør til Ofotbanen. Langs Ofotbanen til Norddalen og langs denne til Rombaken. Videre ut Rombaken til E6. Langs E6 sør til Råna i Ballangen, derfra langs Storvatnet til Rånvassbotn. Videre rett linje fra Rånvassbotn til Stefjordbotn og ut Stefjorden og inn langs Tysfjorden til Drag. Derfra langs Rv. 827 til E6 og langs E6 sør til Fauske. Derfra ut Skjerstadfjorden og Saltfjorden.

Område 3 – Indre Nordfylket, kvote på 1 gaupe
Mot nord og vest langs grensa til Ytre Nordfylket. Mot øst langs riksgrensa til Sverige. Mot sør fra riksgrensa ved Leirvatnet og rett linje til Blåmannen. Derfra ned Fonndalen og Norddalen til Øvrevatnet. Videre langs Sjønståvassdraget ut til Fauske.

Område 4 – Ytre Midtfylket, kvote på 2 gauper
Mot nord grenser området til Saltenfjorden, Saltstraumen og Skjerstadfjorden. Mot øst går grensa langs kommunegrensa mellom Bodø og Saltdal, og mellom Beiarn og Saltdal sør til Kruhkki (1230 moh). Derfra rett øst til Bjøllåga og langs denne sør til E6.

Område 5 – Indre Midtfylket, kvote på 2 gauper.
Mot nord grenser området Skjerstadfjorden og Indre Nordfylket. Mot vest grenser området til Ytre Midtfylket. Mot øst og sør langs riksgrensa til Sverige sør til kommunegrensa mellom Saltdal og Rana, langs denne til E6. Videre langs E6 til Ranfjorden.

Område 6 – Ytre Sørfylket, kvote på 2 gauper.
Hemnes, Vefsn og Grane kommuner vest for E6, samt hele Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Alstahaug og Leirfjord kommuner.

Område 7 – Indre Sørfylket, kvote på 2 gauper.
Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner øst for E6, samt hele Hattfjelldal kommune.

1 dyr (”fritt dyr”) fordeles ikke ved starten av kvotejakta, men kan fordeles seinere av Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda avhengig av skadesituasjonen på rein og sau til gaupe, felte gauper og bestandssituasjonen.

 

Kvotejakt på gaupe krever tillatelse fra grunneier. For området til Indre Evenes Grunneierlag kan den som kjøper småviltjaktkort, enten hos lokale kortselgerne eller over Internett, også jakte på gaupe. Aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. Det er tillatt å bruke hagle eller rifle. For jakt med rifle må jegeren ha bestått skyteprøve for jaktåret 2010/2011. Jegerne har plikt til å holde seg oppdatert om gjenværende kvote.

Antall gauper som til enhver tid kan felles i de ulike områdene blir kunngjort over telefonsvarer 75 53 15 60 hos Fylkesmannen i Nordland. Melding om skutt gaupe skal umiddelbart gis til fylkesmannen ved Tore Veisetaune (47829091) eller Øyvind Skogstad (47482332).

Mer om kvotejakt på gaupe finner du her:

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.01.2011