Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Trekking av rett til sesongkort elvemunningen
09
.04.2011

Til nyheter

Grunneiere og fastboende i grunneierlagets område kan, innen 15. april, melde sin interesse for å kjøpe sesongkort for fiske i elvemunningen.

Normalt er det kun grunneiere med strandlinje som kan kjøpe sesongkort (grunneierkort) for fiske i nedre del av vassdraget, dvs fra Østervikbrua og til sjøen ved Østervik/Lenvik. Ellers selges det kun døgnkort som kan kjøpes ved butikken i Bogen. Årsmøtet har imidlertid åpnet for at et kan selges inntil 3 sesongkort for andre grunneiere eller fastboende i grunneierlagets område. Interesserte må da melde sin interesse pr e-post (kai.mathisen@gmail.com) eller mobil (908 92 770) til styrets leder innen 15 april. Trekning av hvem som får rett til å kjøpe sesongkortene vil skje umiddelbart etter fristen.

Fisket i elvemunningen starter 1. mai og varer frem til 15. september.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 09.04.2011