Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Årsmøte 2011
25
.04.2011

Til nyheter

Referat fra årsmøte 2011 er lagt ut på vev'en.

I år hadde styret invitert Nordnorsk Bioenergi AS ved Magnar Solberg til å holde et innlegg om bioenergi som vi kalte "Bioenergi - mulig inntekt fra skogen".

Av styret var leder, samt ett styremedlem og ett varamedlem på valg. Kai Mathisen ble gjenvalgt som leder, mens Per Helge Fedreheim og Bjørnar Olsen ble gjenvalgt som styremedlem og varamedlem. Som revisor ble Endre Antonsen gjenvalgt, mens Eldar Langseth ble gjenvalgt til valgkomiteèn som medlem fra Snubba.

Blant andre sakene som var oppe på møtet var:

 • Diverse informasjon fra styret:

  • Kort oppsummering av fisket 2010
  • Kort oppsummering av småviltjakta 2010
  • Kort oppsummering av elgjakta 2010
  • Arbeidet med bestandsplan for elg 2011-2013
  • Stikkrenneproblematikk og fiskeoppgang
  • Vassdrag og veisaltproblematikk
 • Styret fremmet ellers disse sakene for avstemming:

  • Økning i satsen for forenklet forelegg
   Følgende ble vedtatt:

   • Satsen for forenklet forelegg ifm fiske uten gyldig fiskekort økes fra 400 til 800 kroner.

  • Døgnkvote på rype

   Følgende ble vedtatt:

   • Det innføres en døgnkvote på 3 ryper, to skogsfugl (orre) og en storfugl(tiur) pr. jeger pr. døgn i 5 år gjeldende frem til jaktslutt vinteren 2016.

  • Jakt på gaupe og jerv

   Følgende ble vedtatt:

   • Det åpnes for jakt på jerv og gaupe i grunneierlagets område uten kostnad i 5 år. Det forutsettes at jegere som deltar i slik jakt melder fra til fastsatt representant i grunneierlaget før det gås inn i terrenget samt når jakta avsluttes. Det forutsettes også at jegere har de formelle krav som myndighetene stiller for utøvelse av slik jakt.

  • Opplæringsjeger elgjakt

   Følgende ble vedtatt:

   • Det åpnes for å kunne ta inn en opplæringsjeger i jaktlagene i tillegg til ordinære jeger. Styret får i oppgave gis fullmakt til å utforme regler som skal gjelde for å ta inn en slik opplæringsjeger samt regler for utøvelsen av opplæringsjakta. Reglene tas opp på årsmøtet i 2012.

Hele referatet finner du her, og noen bilder fra årsmøtet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.04.2011