Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Elgjakta 2011
27.11.2011

Til nyheter

Årets elgjakt er unnagjort og det ble felt 14 dyr i valdet.

Dette var første året i en 3-årig bestandsplanperiode for Indre Evenes Storvald som består av jaktlagene Østervik, Lenvik/Snubba, Bergvik og Strand.

Ved jaktslutt hadde de fire jaktlagene felt 14 dyr fordelt på 5 kalver, 2 ungdyr og 7 voksne dyr. Av dette var 8 hanndyr og 6 hunndyr.

Sett-elg dataene viser at det har vært sett 0,50 elg pr. jeger pr. jaktdag i 2011, og omregnet i 8-timersdag blir tallene 0,77 elg pr. jeger pr. 8-timersdag. Sammenlignet med i fjor, som var et godt år, er sett-elg pr. jeger pr. jaktdag omtrent likt, mens sett-elg pr. 8-timersdag er bedre enn i fjor.

Sett-elg dataene viser at det er observert brukbart med elg og at det er en positiv utvikling på andelen okser som i år var på 1,88 ku/okse mot 2,82 ku/okse i fjor. Det er for øvrig også litt bedre enn det bestandsplanen legger opp til (~2,0 ku/okse). Sett-elg viser ellers at det er en lav andel kalv pr. ku. Dette sammen med få observasjoner av ku med tvillingkalver, vil på sikt kunne få negative konsekvenser for reproduksjonen i elgstammen. Dette er en noe overraskende utvikling, men det gunstige ku/okse forholdet i år, samt observasjoner av store produktive okser i løpet av jakta, vil kanskje føre til at en større andel av kyrne får kalv til neste år.

Mer sett-elg data og statistikk for Indre Evenes Storvald finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.11.2011