Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Revidert forskrift hjortevilt
20.02.2012

Til nyheter

Revidert forskrift om forvaltning av hjortevilt fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og er gjeldende fra 15.2.2012.

Den reviderte forskriften legger opp til at kommunene rolle blir mer fremtredende. Kommunen skal blant annet utarbeide mål for hvordan hjorteviltbestanden i kommunen skal utvikle seg. Disse målene skal også være både målbare og etterprøvbare.

Et annet sentralt punkt i den reviderte forskriften er kravet til størrelse på bestandsplanområder. I §19 står det blant annet at "Kommunen kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger av minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent."

Størrelse på bestandsplanområde er en vesentlig endring fra tidligere og betyr at det i kommuner med et minsteareal på 6.000 da, slik som i Evenes kommune, vil kreves et areal på 120.000 da for å bli godkjent som bestandsplanområde. Det betyr at flere av de eksisterende valdene i Evenes kommune ikke vil kunne få godkjent bestandsplan etter de nye forskriftene uten at vald slås sammen. De eksisterende bestandsplanene vil imidlertid gjelde ut bestandsplanperioden.

Den reviderte forskriften om forvaltning av hjortevilt inkluderer ikke lenger forvaltning av bever slik den gamle forskriften gjorde.

Hele forskrift om forvaltning av hjortevilt kan du lese her.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 20.02.2012