Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Årsmøte 2012
13.04.2012

Til nyheter

Referat fra årsmøte 2012 er lagt ut på vev'en.

Av styret var kasserer, samt to styremedlemmer og to varamedlemmer på valg. Sigbjørn Astrup ble gjenvalgt som kasserer, mens Geir Elvebakk og Bersvein Gulljord ble gjenvalgt som styremedlemmer. Som varamedlemmer ble Torvald Johansen gjenvalgt og nytt varamedlem ble Eva Hanssen. Som revisor ble Oddvar Langseth gjenvalgt, mens Hans Martin Hanssen ble gjenvalgt til valgkomiteèn som medlem fra Lenvik.

Blant andre sakene som var oppe på møtet var:

 • Diverse informasjon fra styret:

  • Kort oppsummering av fisket 2011
  • Kort oppsummering av småviltjakta 2011
  • Kort oppsummering av elgjakta 2011
  • Befaring av gyteelver ifm  rørgjennomløp under vei
  • Fisker innsendt til Veterinærinstituttet
  • Fiskekonkurranser og styrets innstilling
 • Styret fremmet ellers disse sakene for avstemming:

  • Regler for opplæringsjakt
   Styrets forslag ble vedtatt med mindre justeringer. Se referat.

  • Bruk av terrenget til jaktprøveaktivitet

   Årsmøtet støttet styrets syn ifm bruk av terrenget til jaktprøveaktivitet. Se referat.

 • Innkomne saker:

  • Oppretting av fiskeutvalg

   Følgende ble vedtatt:

   • Styret får mandat av Årsmøtet til å bemanne et fiskeutvalg på 3 personer, samt utarbeide en overordnet instruks for utvalgets mandat».

  • Gapahuk
   Følgende ble vedtatt:

   • Årsmøtet gir støtte på inntil kr. 10.000,- til bygging av to gapahuker ved henholdsvis Austervikvatnet og i sørvestkanten av Ramnfløya innen utgangen av 2013. Grunneierlaget forutsetter at Ofoten Jeger og Fisk sørger for alle nødvendige tillatelser i tilknytning til bygging av gapahukene. Styret i Indre Evenes Grunneierlag skal godkjenne lokalitetene før økonomisk støtte gis» ble godkjent mot 9 stemmer.

Hele referatet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.04.2012