Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Opplæringsjeger elgjakt
17.05.2012

Til nyheter

Grunneierlaget har åpnet for at det kan tas inn opplæringsjeger i både Østervik jaktlag og Lenvik/Snubba jaktlag.

Årsmøte 2012 vedtok at det kan tas inn opplæringsjeger i jaktlagene etter søknad og etter fastsatte regler. For øvrig er elgjakta prioritert grunneiere med jaktrett som må søke om å bli tatt opp som jeger etter fastsatte regler.

Formålet med å ta inn opplæringsjegere er å bidra til opplæring av uerfarne jegere i utøvelse av jakt på en sikker måte, samt et grunnlag for rekruttering av nye jegere. Nye jegere vil da få mulighet til å prøve seg på elgjakt under kyndig veiledning av jegere med lang erfaring fra elgjakt i grunneierlagets jaktområde. Opplæringsjeger vil alltid være sammen med en jeger som har tilsynsansvar som kan veilede og gripe inn dersom situasjonen krever det.

Den som ønsker å bli opplæringsjeger må avtale med en av de faste jegerne fra ett av jaktlagene som skal ha rollen som tilsynsansvarlig. Det må deretter sendes inn en søknad til grunneierlaget på eget søknadsskjema hvor både opplæringsjeger og den som er tilsynsansvarlig må signere.


kai.mathisen@gmail.com
 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 17.05.2012