Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Endring forskrift jakt
28
.05.2012

Til nyheter

Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Endringene i forskriften er gjort gjeldende fra 16. mai 2012. Det er gjort endringer i blant annet bestemmelser om aldersgrense, ettersøkshund og fangstinnretninger.

Den nye forskriften åpner nå for at unge jegere som fyller 14 eller 16 år i kalenderåret kan delta som opplæringsjeger i småviltjakt (14 år) og storviltjakt (16 år). Tidligere har de måtte fylt år før de kan delta.

Det er også gjort endringer i forskriften for bruk av ettersøkshunder. Etter jaktåret 2015/2016 vil det ikke lenger kunne benyttes jaktpremierte hunder som godkjent ettersøkshund på eget og tilstøtende jaktlag. Dette er aktualisert etter erfaringsbasert kunnskap om dagens ordning og feltforsøk som viser at de færreste ettersøkshundene klarer å følge sporene på en tilfredsstillende måte. Innen 1. april 2016 må nytt opplegg for utdanning av ettersøkshunder og hundeførere være på plass.

Det vil ikke være tillatt med slagfelle til fangst av rev og greviling. Det vil ellers fortsatt være tillatt med bås til fangst av gaupe, men de innvendige heldekkende platene i båsen kan ikke være av metall av hensyn til dyret som fanges.

Mer om endringene finnes i linkene nedenfor.


kai.mathisen@gmail.com
 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 28.05.2012