Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Elgjakta 2012
16.12.2012

Til nyheter

Årets elgjakt er unnagjort med 15 felte dyr i valdet.

Dette var andre året i en 3-årig bestandsplanperiode for Indre Evenes Storvald som består av jaktlagene Østervik, Lenvik/Snubba, Bergvik, og Strand.

Ved jaktslutt hadde de fire jaktlagene felt 15 dyr fordelt på 8 kalver, 4 ungdyr og 3 voksne dyr.

Sett-elg dataene viser at det har vært sett 0,77 elg pr. jeger pr. jaktdag i 2012, og omregnet i 8-timersdag blir tallene 1,07 elg pr. jeger pr. 8-timersdag. Dette er det høyeste tallet sett elg så lenge storvaldet har eksistert. Sammenlignet med i fjor, som også var et godt år, er sett-elg pr. jeger pr. jaktdag over 50% høyere i år.

Det er svært positivt at andelen kalv/ku synes å ha økt fra en lav andelen på 0,44 kalv/ku i 2011 til 0,98 kalv/ku i 2012. I forhold til i fjor hvor det ble observert lite tvillingkalver er det svært gledelig at andelen tvillingkalver er vesentlig bedre i år. Denne positive utviklingen tror vi har sammenheng med at det i fjor ble observert mange store produktive okser. Det er derfor positivt at det i år også er observert store okser og at andelen okser pr ku synes å holde seg rundt 2,0 ku/okse som er et mål i bestandsplanen.

Mer sett-elg data og statistikk for Indre Evenes Storvald finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 16.12.2012