Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Felles bestandsplan for elg i Evenes
14.09.2013

Til nyheter

Fra og med i år forvaltes hele Evenes under en felles bestandsplan for elg; Evenes bestandsplanområde. Dette er en 3-årig bestandsplan der det skal felles 157 dyr.

Planen er kommet i stand etter et samarbeid mellom storvaldene Evenes, Indre Evenes og Østre Evenes. Det inkluderer 13 jaktfelt med et totalt tellende jaktareal på ca. 200.000 da. Denne felles bestandsplanen er svært viktig for forvaltning av elgstammen i området. Selv om bestandsplanen dekker store deler av elgens leveområde er det fortsatt naturlige område som ikke er dekket av planen. Det er likevel et stort skritt i riktig retning og vil gi en mer forutsigbar forvaltning av elgstammen i området.

Bestandsplanen for 2013-2015 legger opp til felling av 157 dyr i planperioden og har tatt høyde for både en økende elgbestand og mange elgpåkjørsler. Fordelinga av dyrene er slik:51 kalver, 42 ungdyr, 35 eldre kyr og 29 eldre okser. Den årevise fordelinga til det enkelte storvald er slik:

  2013 2014 2015
  Evenes Indre
Evenes
Østre
Evenes
Evenes Indre
Evenes
Østre
Evenes
Evenes Indre
Evenes
Østre
Evenes

Kalver

9

6

3

9

5

3

8

6

2

Ungdyr

7

5

3

7

5

2

7

3

3

Okser

5

3

2

5

3

2

4

3

2

Kyr

6

4

2

5

4

2

6

4

2

Sum

27

18

10

26

17

9

25

16

9

Evenes bestandsplanområde har mål om en langsiktig forvaltning av elgstammen og administreres av et bestandsplanstyre som består av disse:

  • Kai Mathisen (leder), Indre Evenes Storvald
  • Tor Berg (nestleder), Østre Evenes Storvald
  • Petter Paulsen, Evenes Storvald
  • Randulf Fjellheim, Evenes Storvald
  • Geir Elvebakk, Indre Evenes Storvald

Hele bestandsplanen i pdf-format finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.09.2013