Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Elgjakta 2013
26
.02.2014

Til nyheter

I første planår for Evenes bestandsplanområde ble det felt 56 elg som er en økning i avskytingen på ca. 43 % siden 2010.

Evenes bestandsplanområde består av storvaldene Evenes, Indre Evenes og Østre Evenes. Fellingen i 2013 er omtrent i tråd med planlagt avskyting både med hensyn til antall og fordeling mellom voksne dyr og kalver/ungdyr. Totalt ble det felt 21 kalver, 10 ungdyr, 14 voksne okser og 11 voksne kyr.

Sett-elg dataene er slik:
 

Sett elg pr. jegerdag 0,97
Sett ku pr. okse 1,53
Sett kalv pr. ku 0,68
Sett kalv pr. kalvku 1,23

Dette viser at det er sett bra med elg og at det er et fint ku/okse forhold. Sett kalv pr. ku og sett kalv pr. kalveku er imidlertid gått noe ned fra de foregående årene og er lavere enn det som er ønskelig.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.02.2014