Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Elgjakta 2014
2
5.01.2015

Til nyheter

I 2014 ble det felt 51 elg i Evenes bestandsplanområde og fellingen i de to første planårene er dermed i tråd med bestandsplanen.

Felt elg data for bestandsplanområdet som består av storvaldene Evenes, Indre Evenes og Østre Evenes viser at fordelingen mellom hanndyr og hunndyr er omtrent likt. Andelen felte kyr er høyere enn tidligere noe som også er i tråd med bestandsplanen som legger opp til en viss reduksjon av elgstammen ved en kombinasjon av økt avskyting av kyr og dyr totalt. Totalt ble det i 2014 felt 15 kalver, 13 ungdyr (1 1/2 år), 7 voksne okser og 16 voksne kyr.

Sett-elg dataene er slik for de siste 2 årene av bestandsplanen:
 

  2013 2014
Sett elg pr. jegerdag 0,97 0,79
Sett ku pr. okse 1,53 1,23
Sett kalv pr. ku 0,68 0,58
Sett kalv pr. kalvku 1,23 1,21

Disse tallene kan tyde på at det har blitt færre elg i området noe som er i tråd med bestandsplanens målsetting. Dette har blitt oppnådd ved en kombinasjon av økt avskyting av voksne kyr og av dyr totalt. Sett-elg dataene viser ellers at andelen sett kalv pr. ku er lavere enn det bestandsplanen legger opp til. En økt avskyting av voksne enslige kyr vil kunne bedre dette. Andelen voksne okser er ellers god og bedre enn det bestandsplanen legger opp til. Sett kalv pr. kalveku er omtrent som foregående årene og er noe lavere enn det som er ønskelig.

Flere data og diagram over sett-elg og felt-elg for perioden 1995 - 2014 finner du under nettsidene for jaktstatistikk.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.01.2015