Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Hålogalandsvegen
05.02.2015

Til nyheter

Planlegginga av Hålogalandsvegen fra Snubba til Sortland er i gang og Statens vegvesen holdt folkemøte på rådhuset i Bogen 2. februar.

Det var stor interesse for møtet som samlet rundt 100 personer. Traseen for den planlagte Hålogalandsvegen starter i Snubba og vil gå gjennom viktige elgtrekk i grunneierlagets område. Det er to alternative traseer. Den ene er utbedring av eksisterende trase, mens den andre vil gå på nordsiden av dagens trase med tunnel fra Lenvik til Bogen.

Alternativ 2 med tunnel fra Lenvik til Bogen vil være det alternativet som vil gi størst inngripen i grunneierlagets jaktområde. Traseen vil gå gjennom et skrånende terreng med flere bekkedaler som vil by på store utfordringer i forhold til terrengtilpasning. Vegen vil også stedvis være dårlig tilpasset landskapets former.

Alternativ 1 som innebærer opprusting av eksisterende veg vil også gi betydelig terrenginngripen på grunn av breddeutvidelse. I de bebygde områdene vil det også være nødvendig med gang- og sykkelveg.

Uansett hvilket alternativ som velges vil det skape utfrodringer for viltpasseringer siden det er elgtrekk over begge traseene. Det vil derfor bli viktig at dette adresseres i den videre planlegginga av vegtraseene.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 05.02.2015