Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Sesongkort elvemunningen
11
.03.2015

Til nyheter

Grunneiere og fastboende i grunneierlagets område kan, innen 15. april, melde sin interesse for å kjøpe sesongkort for fiske i elvemunningen.

Det er begrenset antall døgnkort som kan selges for fiske i nedre del av vassdraget, dvs fra Østervikbrua til sjøen ved Østervik/Lenvik. Disse døgnkortene selges kun ved Bunnpris i Bogen.

Det er imidlertid åpnet for et begrenset salg av 3 sesongkort til grunneiere og fastboende i grunneierlagets område. Interesserte må da melde sin interesse pr e-post (kai.mathisen@gmail.com) eller mobil (908 92 770) til styrets leder innen 15 april. Trekning av hvem som får rett til å kjøpe sesongkortene vil skje umiddelbart etter fristen.

Fisket i elvemunningen starter 1. mai og varer frem til 15. september.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 11.03.2015