Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Årsmøte 2015
06
.04.2015

Til nyheter

Årsmøtet ble avholdt på Snubba grendehus lørdag 28. mars og referat fra møtet er nå lagt ut på vev'en.

Etter åpningen av årsmøtet og konstituering med stemmeopprop, åreberetning, regnskap og valg holdt Kai Mathisen og Geir Elvebakk en presentasjon over grunneierlagets 20-årige historie. Presentasjonen kan du laste ned her.

Av styret var leder, samt ett styremedlem og ett varamedlem på valg. Kai Mathisen ble gjenvalgt som leder, mens Solveig Fronth (ny) ble valgt som styremedlem. Bjørnar Olsen ble gjenvalgt som varamedlem. Som revisor ble Endre Antonsen gjenvalgt, mens Hans Martin Hanssen ble valgt til valgkomiteèn som medlem fra Lenvik.

Blant andre saker som var oppe på møtet var:

 • Diverse informasjon fra styret:

  • Kort oppsummering av fisket 2014
  • Kort oppsummering av småviltjakta 2014/2015
  • Kort oppsummering av elgjakta 2014
  • Fjerning av telelinje Østervik - Trollhøgda
  • Brosjyre "Aktiviteter i Evenes"
  • Endret eierforhold 26/35
  • Eiendomsoverdragelse 26/39
  • Bestandsplan for elg 2016-2018
 • Innkomne saker til behandling på årsmøtet:

  • Maksprisen for jegerens elgkjøtt skal ikke overstige kr. 30,- pr. kg.

   • Forslaget nedstemt da ingen støttet forslaget.

  • Forslag om at saken om "Arealstørrelse for medlemskap i grunneierlaget" ikke behandles av årsmøtet. Saken ble behandlet sammen med styrets sak om "Arealstørrelse for medlemskap i grunneierlaget".

   • Det ble stemt om utsettelse av saken og dette ble nedstemt. Styrets sak om arealstørrelse ble derfor behandlet av årsmøtet.

 • Styrets sak om "Arealstørrelse for medlemskap i grunneierlaget" for avstemming på årsmøtet ble lagt frem etter oppdrag fra forrige årsmøte. Styret har også hatt saken på høring hos grunneierne, og innen høringsfristen kom det inn en høringsuttalelse som støttet styrets vurderinger.

  • Styrets forslag ble vedtatt med 44 mot 11 stemmer.

  • Hovedkonklusjonene i styrets fremlegg er:

   • Den totale andelen jakt- og fiskerett er konstant og kan ikke endres, men justeres innbyrdes når eiendommer deles opp eller skifter eier.

   • Antall stemmer ved årsmøte er ikke konstant, men kan endres dersom eiendommer eller teiger skifter eier.

   • Både jaktrett og fiskerett kan overføres til annen person for en tidsbegrenset periode dersom dette gjøres skriftlig og meldes styret i grunneierlaget.

   • Fremtidig oppsplitting av eiendommer som blir mindre enn 10 dekar vil ikke bli medlem i grunneierlaget.

   • Justering av andeler i jakt- og fiskerett for eiendommer som splittes skjer etter areal og lengde på strandlinje for Lenvik og Østervik, og etter areal for Snubba og Bogmarka.

Hele referatet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 06.04.2015