Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Årsmøte 2016
26
.04.2016

Til nyheter

Årsmøtet ble avholdt på Snubba grendehus lørdag 19. mars og referat fra møtet er nå lagt ut på vev'en.

Av styret var kasserer, samt tre styremedlem og to varamedlem på valg. Sigbjørn Astrup ble gjenvalgt som kasserer, mens Odd Harald Dalmo, Geir Elvebakk og Geir Arne Mathisen (ny) ble valgt som styremedlemmer. Torvald Johansen og Eva Hansen ble gjenvalgt som varamedlemmer. Som revisor ble Per Martin Langseth valgt, mens Terje Berg ble valgt til valgkomiteèn som medlem fra Østervik.

 

Diverse informasjon fra styret:

  • Kort oppsummering av fisket 2015
  • Kort oppsummering av småviltjakta 2015/2016
  • Kort oppsummering av elgjakta 2015
  • Arbeidet med bestandsplan elg 2016-2018
  • Status rundt problematikken med fiskeoppgang i elver
  • Hålogalandsvegen

 

Ellers ble følgende vedtatt på årsmøtet:

  • Fiske med oter for grunneiere i en prøveperiode på to år og med rapporteringsplikt.

  • Åpne for at det kan fiskes med grunneierlagets ruser og garn med maskevidde på maksimum 22mm i en 2 års periode for de som kjøper båtfiskekort.

Hele referatet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.04.2016