Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

 

Årsmøte 2017
08
.04.2017

Til nyheter

Årsmøtet ble avholdt på Snubba grendehus lørdag 8. april og referat fra møtet er nå lagt ut på vev'en.

I år hadde Hans Gundersen et temaforedrag om livet som naturfilmer i over 20 år. Han viste også filmen sin, "Nordkalotten", om dyre- og fugleliv her nord.

Av styret var leder, samt ett styremedlem og ett varamedlem på valg. Kai Mathisen ble gjenvalgt som leder, mens Geir-Arne Mathisen ble valgt som styremedlem. Bjørnar Olsen ble gjenvalgt som varamedlem. Som revisor ble Endre Antonsen gjenvalgt, mens Stein-Erik Eilertsen ble valgt til valgkomiteèn som medlem fra Snubba.

 

Diverse informasjon fra styret:

  • Kort oppsummering av fisket 2016
  • Kort oppsummering av småviltjakta 2016/2017
  • Kort oppsummering av elgjakta 2016
  • Fiskegjennomgang under E10 ved Røytelva og Hundelva
  • Hålogalandsvegen

 

Ellers ble følgende vedtatt på årsmøtet:

  • Tillate fiske fra egen båt for grunneiere, fastboende og hytteeiere.

  • Gjøre fellingsbegrensning på 3 rype, 2 orre og 1 storfugl per døgn permanent.

  • Gjøre isfiske til en permanent ordning.

  • Åpne for flytting av fisk til andre vann/elver/bekker i vassdraget.

  • Det kan utstedes 2 grunneierkort, ett navngitt på grunneier, og ett kort på gårds- og bruksnummer som grunneier kan disponere til egen familie.

Hele referatet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.04.2016