Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Bestandsplan for elgforvaltning 2019-2021
23
.06.2019

Til nyheter

Bestandsplan for elgforvaltning 2019-2021 er godkjent.

Bestandsplan for Evenes bestandsplanområde som omfatter hele Evenes kommune er godkjent av Viltfaglig Utvalg i Evenes kommunen i møte den 13.06.2019, sak 3/19.

Den godkjente bestandsplanen bygger på overordned hjorteviltplan for kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland. Elgtelling i Evenes i vinter viser en forholdsvis stor elgbestand i vestre del av kommunen noe som også elgpåkjørsler kan tyde på. I den østre del av kommunen kan det se ut til at elgtettheten ikke er like stor. Dette gjenspeiler seg i avskytingsplanen som legger opp til en høyere avskyting i vest enn i østlige deler av kommunen.

 I planperioden er det lagt opp til en rekordstor avskyting, men på grunn av usikkerhet rundt elgtellinga siden Skånland ikke ble med på tellinga i vinter vil det bli holdt igjen noen dyr for å se an utviklinga.

Link til bestandsplanen finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 23.06.2019